Děkujeme za pomoc!

Děkujeme těmto firmám za materiál pro uměleckou tvorbu a technickou pomoc při realizaci čtvrtého sympozia Umění a odpad, odpad a umění.