JAN CILEČEK: DVA ŽIVLY * 2 ELEMENTS (POHLED DO VÝSTAVY)