JOSEF A ALŽBĚTA – JOSEF PROCHÁZKA KRESBY A OBRAZY ALŽBĚTA KOPECKÁ FOTOGRAFIE (fotoreport z vernisáže)