Martin Opl: THEATRE OF NOTHING

10. ledna – 23. února 2019

Student ateliéru skla z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze představí svou současnou sadu objektů a sérii otázek na téma fenomenologie, zjevování skutečnosti. Jeho otázky jsou základní, zásadní a kruciální: Co je přítomnost? Co je vesmír? Proč je tady inteligentní život? Je vesmír podřízen inteligentnímu životu? K hledání odpovědí prozkoumává světlo a tmu, používá čočky, polarizované světlo, čirý plast, na němž světlo ukazuje skutečné tvary, promítací plátna, světlo svítící skrze digitální fotografie, obrazovky a displaye a všechny technické přístroje, které existují nebo které dokáže sestrojit. Už jsme se s Martinem Oplem jednou setkali, přijel na sympozium Umění a Odpad II v roce 2016 ještě jako student Ilji Bílka z Ústí nad Labem a jeho objekty patřily k nejobdivovanějším.