Libor Novotný – KOMPONENTY

Libor Novotný KOMPONENTY

VERNISÁŽ V PONDĚLÍ 19. ČERVNA 2017 v 19 HODIN

Výstava potrvá do 29. července 2017.

„Čím obtížněji lze definovat hranici mezi uměleckou intervencí a běžnou realitou, tím křehčí je i hranice mezi banalitou všedního dne a možným zázrakem.“   /Libor Novotný/

Novotny_pozv

Komponenty, komponovat, kompozice. Zatímco podstatné jméno komponenty zní převelice technicky, sloveso je spojené takřka výlučně s hudbou. Kompozice pak s uvážlivým a systematickým použitím prvků ve výtvarném umění a v hudbě. Lze sestavit výstavu z komponentů jako třeba počítač? Do sestavy nejde vložit náhodné části, musí být kompatabilní a fungovat spolu jako celek.

Libor Novotný komponuje svou výstavu z prvků přírodních (větve) i technologických (data projektory, promítání). Obojí je ale přetvořeno umělcovou vizí celku a výpovědi. Jde o kontrast světa přírody a techniky: větev zastrčená do zásuvky vypadá velmi surrealisticky. Ve skutečnosti jde ale v obou případech o svět umění. Protože umění nepochází jen od slova umět, ale také od slova umělý, tj. stvořený člověkem. Už od Duchampovy Fontány z roku 1917, tedy už sto let, platí, že co je v galerii na podstavci, je umění. Že umění je nabídkou a že je také dohodou. Umělci po Duchampovi vždycky chtěli přemýšlet o tom, co je umění, má-li hranice, kudy vedou a zda je možné je libovolně, či v závislosti na myšlence, donekonečna posouvat a prolamovat.

 

Libor Novotný (1979) absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity, ateliér kresby a grafiky Eduarda Ovčáčka. Dnes působí na stejné fakultě jako pedagog. Pracuje s intervencemi do veřejného prostoru.  Zabýval se nápisy z větví na veřejných prostranstvích: nápis Sparta před vchodem na stadion FC Baník Ostrava, nápis Probuď se před Galerií výtvarného umění v Ostravě. Čerpá také z média filmu. Vytváří objekty labilních konstrukcí, postavených na fyzikálních fenoménech a zákonech. Jako dlouholetý kurátor outdoorové Galerie Kaluž získal řadu zkušeností, jak vystavovat v kaluži a co se do kaluže vejde. Snad neexistuje větší rozdíl oproti čisté bílé kostce (White Cube), jak se říká běžnému modernistickému výstavnímu prostoru a také jedné z nejslavnějších hvězdných soukromých galerií.

Spolu s teoretikem Tomášem Knoflíčkem je Libor Novotný kurátorem ostravského festivalu příznačně nazvaného Kukačka – kde jde o umělecké intervence do veřejného prostoru. Aktuálně tato dvojice stojí za právě započatým brněnským festivalem / výstavou Sochy v ulicích 2017.

To, co Libora Novotného na umění láká, je poznání skrze umění. Poznání pravdy skrze umění. Je to v dnešní době ještě vůbec udržitelný koncept? Žijeme v paradoxech a v době, pro kterou je pravda cosi jako Lochneska. Mýtický ještěr z hlubin, kterého takřka nikdo nikdy neviděl a dá se bez něj velice dobře existovat. Libor Novotný se domnívá, že my, jako lidé nehledáme pravdu, nýbrž potvrzení vlastních předsudků.

Umělec si pokládá otázku: Jak se může současné umění dotýkat pravdy, v době, kterou jsme popsali jako postpravdivou a postfaktickou?

Jen umění může poskytnout člověku to, čeho se mu v běžném životě nedostává, říkal Indián jménem Šestadvacet koní v Eastlakeově románu.                                      Martina Vítková

 

Děkujeme za podporu Statutárnímu městu Pardubice   

IMG_2262 IMG_3423

 

 

 

autor při práci na projektu Wooden Web v roce 2016
autor při práci na projektu Wooden Web v roce 2016

m_wooden web

Wooden Web, Pardubice, 2014

Snehulak

Sněhulák

melanin

z výstavy v Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí

LN ZB Zelezny Brod

PečaKuča v Železném Brodě

Video z výstavy Libora Novotného v Galerii Kaple VM

Vernisáž výstavy

Návštěva šéfa galerie Kampa Jiřího Pospíšila - s kurátorkou výstavy martinou Vítkovou.
Návštěva šéfa galerie Kampa Jiřího Pospíšila – s kurátorkou výstavy martinou Vítkovou.
Výstavu uvedla Martina Vítková
Výstavu uvedla Martina Vítková

Libor_Novotny_00530 Libor_Novotny_00532 Libor_Novotny_00378 Libor_Novotny_00567 Libor_Novotny_00380 Libor_Novotny_00381 Libor_Novotny_00387 Libor_Novotny_00391 Libor_Novotny_00435 Libor_Novotny_00582 Libor_Novotny_00579 Libor_Novotny_00552 Libor_Novotny_00506 Libor_Novotny_00504 Libor_Novotny_00498 Libor_Novotny_00495 Libor_Novotny_00486 Libor_Novotny_00479

Autor s Martinem Daškem
Autor s Martinem Daškem

Václav Vokolek : Svědci

_DSC7649

 

 

 

 

Řada strohých černobílých obrazů představuje tváře Svědků. Jsou mezi nimi proroci, filosofové, umělci, spisovatelé, básníci, malíři. Ale v prvé řadě jsou to lidé ducha, žijící v patočkovské „amplitudě“, maximálním rozkmitu existence. Proto jsou svědky.

Krajně expresivní tváře jsou podrobeny napětí, které je takřka trhá na hraně lidského a mimolidského. V kaligrafickém víru prudkého gesta utkvívají geometricky přesné zornice – pohled svědků je propastný, ikonický, mimočasový. A přesto se mi zdá, že námět a jeho nebývale expresivní ztvárnění přivolává zcela určitou dobu spjatou s kořeny Vokolkovské myslitelské a umělecké tradice: a sice jedinečné duchovní klima středoevropského expresionismu předválečných a meziválečných let, v němž vyrůstala literatura a výtvarné umění Florianova staroříšského okruhu a o něco později i literární, výtvarná a ediční činnost pardubického okruhu Vokolků. Václav Vokolek se tímto obnoveným cyklem (jeho původní část vznikla již v polovině devadesátých let) vědomě či nevědomě vrací ke kořenům rodové duchovní kultury.

Autor současně vytvořil na základě cyklu vizuální partituru, kterou na vernisáži bude interpretovat Dagmar Civišová.

 

Václav Vokolek (*1. ledna 1947, Děčín)

Syn významného básníka a esejisty Vladimíra Vokolka, spisovatel, básník a výtvarník, ale také uchovávatel a historik duchovní a kulturní tradice rodu Vokolků, tj. především odkazu tří bratří: zmíněného otce Vladimíra a strýců Vlastimila a Vojmíra, kteří ve třicátých letech založili v Pardubicích Lis tří bratří. Václav Vokolek je věrným pokračovatelem této rodové tradice (viz kniha Jméno Vokolek, Torst 2012). Vydal několik desítek próz a básnických sbírek, z nichž některé vyšly v německých překladech, jeho výtvarná práce byla prezentována na řadě samostatných i skupinových výstav. Slovo a obraz se v jeho literární a vizuální tvorbě prolínají do osobitých útvarů, jejichž výpověď má typicky charakter metaforického svědectví o lidské existenci a evropské kultuře.

Vernisáž 17. května 2017 v 19 hodin. Výstava potrvá do 16.června 2017

 

vaclav_vokolek

 

Děkujeme za podporu Pardubickému kraji a Statutárnímu městu Pardubice

 

Instalace výstavy – s autorem a s filmaři z Vyšší školy publicistiky

_DSF0698

 

 

Noční prohlídka výstavy před vernisáží se vzácnými a milými hosty z Polska – Julian Golak, vicemaršálek Dolnoslezského vojvodství, spisovatel Antoni Matuszkiewicz a Igor Wójcik, šéf kulturního centra ve Wroclavi

Vaclav_Vokolek_00043 Vaclav_Vokolek_00044 Vaclav_Vokolek_00045 Vaclav_Vokolek_00047

 

Fotografie ze zahájení výstavy

 

vv_00001 vv_00002 vv_00003 vv_00004 vv_00006 vv_00007 vv_00008 vv_00009 vv_00010 vv_00011 vv_00013 vv_00014 vv_00017 vv_00018 vv_00019 vv_00020 vv_00024 vv_00028 vv_00030 vv_00031 vv_00032 vv_00033 vv_00038 vv_00040 vv_00041 vv_00042

 

Pohled do výstavy

 

Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017
Výstava Václava Vokolka v Art Space NOV, 2017

logo BV PURP 01

Vojmír Vokolek – Noc a den

vernisáž v pondělí 27. března v 18 hodin,  výstava potrvá do 12. května 2017                                                                                           

VV a6

Malíř, grafik, ilustrátor, autor nástěnných maleb a sochař Vojmír Vokolek (1910 – 2001) prožil celý svůj život v Pardubicích, ale svou prací se zcela vymyká pojetí regionálního umělce. Výstava v galerii ART SPACE NOV ukazuje několik zásadních děl z poslední etapy autorova života, kdy se věnoval plastice. V galerii bude možno spatřit několik doposud nevystavených děl, proto výstavu můžeme považovat za velice objevnou.

Kurátor výstavy, Václav Vokolek, se v duchu Vojmírových vystoupení snažil uspořádat jedno téma – cestu člověka, a možná lidstva, za světlem. „Věřte ve světlo, abyste se stali syny světla,“ napsal v osmdesátých letech Vojmír Vokolek na poutnickou hůl. I tato apelativně pojatá poutnická hůl bude vystavena, stejně jako symbolický Rod, Slovo, Kříž a malby Andělů a Sfing. Výstava Noc a den není jen výstavou výtvarného umění, ale návodem k duchovnímu životu, k poznání východisek z temnot noci. Právě tím je drobná instalace v podzemí zcela ojedinělá.

Výstava vznikla za podpory Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice.

logo BV PURP 01

Další akce k připomenutí významné pardubické rodiny na: http://www.vokolkovi.cz

 

Děkujeme studiu Lacerta za grafický návrh plakátu  http://www.sazba.cz

 

Pohled do výstavy

Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017

 

Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017 Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017

Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017 Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017 Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017 Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017 Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017 Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017Výstava Vojmíra Vokolka v Art Space NOV, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž. Výstavu zahájil Václav Vokolek

vojmir_vok_00614

Zah†jen° vžstavy v galerii NOV 3

vojmir_vok_00649

 

 

 

 

V†clav Vokolek s vnuükou

vojmir_vok_00667

vojmir_vok_00671_1

vojmir_vok_00674

vojmir_vok_00687

vojmir_vok_00690

Zah†jen° vžstavy v galerii NOV 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKIKO UEDA & JÁN VALÍK …TO BE CONTINUED…

Téměř všichni mladí lidé v Čechách vědí, co to je manga, anime nebo otaku a v Art Space NOV budou mít jeden den možnost seznámit se s japonským uměním a kulturou hlouběji skrze mladou japonskou umělkyni a mladého česko-slovenského umělce s dobrou znalosti prostředí Země vycházejícího měsíce.

mCreart2017_00017

Akiko Ueda /jap/ a Ján valík /sk/ prezentují svoji tvorbu v prvním patřečp. 49 v Pardubicích - součást projektu Creart
Akiko Ueda /jap/ a Ján valík /sk/ prezentují svoji tvorbu v prvním patřečp. 49 v Pardubicích – součást projektu Creart

Akiko Ueda /jap/ a Ján valík /sk/ prezentují svoji tvorbu v prvním patřečp. 49 v Pardubicích - součást projektu Creart

mCreart2017_00052

mCreart2017_00079

mCreart2017_00086

mCreart2017_00092

v úterý 21. března 2017 od 10 do 19 hodin – kousek Japonska v Pardubicích

od 18 hodin povídání a Akiko Uedou a Jánem Valíkem o jejich práci, ale i o Japonsku a japonském umění

Akce Cre art

01 01en01

02 03

04 A01en02

A01en04 A01en05

A01en12 A01en13

A01en21 A01en24

A01en14

A01en20

AKIKO UEDA

Narodila se v Kjótu v roce 1983, vystudovala malbu na Musashino Art University v Tokyu. Žije v Naganu, ale v březnu bude na rezidenci v Bratislavě a může navštívit Pardubice, aby představila svoji práci, která je velmi současná a zároveň nezapře japonskou tradici. Jejím tématem jsou krajiny, příběhy, emocionální a symbolická atmosféra. Akiko nebude v Čechách poprvé, po stipendijním pobytu v Paříži přijala pozvání na umělecké symposium Na hranici 2014 v Národním parku Šumava, kde se inspirovala divočinou lesů. V roce 2015 byla pozvána Art Centrem Kvilda, zde se setkala s Jánem Valíkem, absolventem pražské AVU v ateliéru Miloše Šejna, který vystavoval v Art Space NOV na podzim a zprostředkoval kontakt pro její návštěvu v Pardubicích.

http://www.uedaakiko.com

JÁN VALÍK

(*1987) je malíř, performer a autor kreseb. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru konceptuálních tendencí Miloše Šejna a intermédií Tomáše Vaňka. Od studia malby prošel skrze konceptuální postupy ve fotografii, videu a instalaci až k performativní tvorbě. Pardubičtí mohou Jána Valíka znát z podzimní výstavy Křehká zahrada v Art Space NOV. Autor právě připravuje na duben samostatnou výstavu v Tokiu.

http://artspacenov.cz/; http://www.janvalik.com

ja1

ja2

JA3

JA4

JA5

JA6

 

DECA ingles

PETRA HUDCOVÁ * SNÍT TVARY

PLAKAT_HUDCOVA6

                Petra Hudcová přemýšlí o prostoru, hledá jeho interpretaci a význam, co se v něm skrývá a co objevuje. Autorka se právě vrátila z několika měsíčního pobytu v Izraeli, a v její instalaci nalezneme prvky příběhu souvisejícího s rozvojem a paradoxy architektury v této zemi.

Petra Hudcová o výstavě a své práci řekla: Mojí inspirací k práci je v několika posledních letech architektura, urbanismus a umělecká díla ve veřejném prostoru a mechanismy, které za nimi stojí. Inspirují mě tvary, jejich změny, jejich ideologický podtext. Zajímá mě příběh, který stojí za tvarem balkónu či střechy. Proces práce začínám sběrem fotografických podkladů, pozorováním města, výzkumem a kresbou. Snažím se zachytit vztahy mezi jednotlivými křivkami a tvary. Zajímá mě, jakým způsobem byl tvar použit, odkud pochází a jakým způsobem ovlivňuje vnímání jednotlivce, jaký záměr skrývá a jaké pocity a chování má nastavit. Všímám si stínů a světla. Své kresby a fotografie dále zpracovávám, kombinuji, abych nakonec mohla využít prostor, do kterého je dílo zasazeno, a které jednotlivé prvky spojuje a usazuje v čase. Často reaguji na daný prostor galerie či výstavního místa. Geometrické tvary a kompozice jsou pro mne odkazem na ideály, které měly snahu vyvolat něco, co přesahuje každodenní vnímání. Proto se mou inspirací posledních let stalo období modernismu. Zajímá mě, jakou hrají myšlenky tohoto období roli v našem časovém kontextu.

Mou volnou inspirací pro výstavu Tvary byl můj několikaměsíční pobyt v Tel Avivu a práce a výzkum architekta Eyela Weizmanna. Výzkum se snaží zjistit, jakou hraje roli architektura při používání násilí a jaký je vliv architektury při okupaci. Zaujaly mě výrazy a taktiky, které jsou používány při okupaci například procházení zdí nebo Mouse holing.* Tyto výrazy okazují na provrtávání zdmi místností a budov, vyhýbání se otevřeným ulicím a protivníkovi. Zajímá mě, kdy je prostor pouze otázkou interpretace, jak se mohou hranice měnit na základě situace a vnímání. V tomto konkrétním případě je pro architekta ulice uličkou, kdežto pro vojáka pastí a prostorem zakázaným.

Petra Hudcová (1976) studovala umění a design na Brighton College of Technology, v holandském Utrechtu, bakalářský titul umění získala na Leeds Metropolitan University. Magistrem krásných umění se stala na Central St. Martin´s College of Art & Design v Londýně. Nepatří tedy k žádné uznávané sochařské nebo prostorové škole u nás, již bychom dokázali snadno rozpoznat jako Zeithammlovu minimalistickou nebo figurální od Hendrycha či Gabriela. Do své práce autorka vnáší jiný druh uvažování, koncept pohledu zvenčí, odjinud, potkala jiné lidi, příběhy a zkušenosti. Její empirie je globální, zabývá se tématy, jež se z lokálních stávají univerzálními: například problémem nepřátelských a zle pokroucených vztahů mezi Izraelem a Palestinou žije svět už desítky let. Petra Hudcová se vyjadřuje materiály obyčejnými, patří mezi ně fotografie, papír, dřevo, plexisklo…, ale v součinnosti s prostorem jsou výsledky neobyčejné.  Martina Vítková

* Mouse holing je taktika používaná v městském válčení. Vojáci si vytvořili přístup do sousedních místností nebo budov odstřelováním nebo tunelováním přes zeď. To zabraňuje střetům v otevřených ulicích, kde se postupující pěchoty mohou snadno stát terčem kulometné střelby.

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA V PÁTEK 17. ÚNORA 2017 v 18 HODIN

Výstava potrvá do 24. března 2017.

W1

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

01

02

03

16796953_1927464597473330_3365725328333657266_o

16797705_1927464644139992_5487362498509437354_o

16826205_1927464604139996_7022076172868489532_o

pozvankaNoV

Pohled do instalace:

Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017 Petra Hudcova: Snit tvary, Art Space NOV, 2017