karima katalog.indd

Karíma Al—Mukhtarová Vnitřní pocit/
Inner feeling
texty: Karíma Al—Mukhtarová, Jana Písaříková, Martina Vítková
fotografie: archiv autorky
2018
ISBN 978-80-906898-3-1
brožura 28 stran