obalka.indd

Vít Vokolek Koláže
texty: Martina Vítková a Vít Bouček
2018
ISBN 978-80-906898-5-5
brožura 18 stran + obálka