Sympozium umění a odpad, odpad a umění IV

sklepení domu čp. 49, Pernštýnské nám. , Pardubice
vernisáž v neděli 2. září 2018 v 18 hod.
otevřeno st-so 14-18, výstava potrvá do 27. října 2018

Letošní čtvrtý ročník sympozia je stejně jako ročník druhý projektem tematickým. Pozvaní autoři nejsou tentokrát tradičními sochaři, ale experimentálními loutkáři. Sympozium je připravováno ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi. Zúčastnění autoři včetně dvou čerstvých absolventek DAMU během několika dní na konci srpna v rosické hale vytvoří loutky, scény, rekvizity a s nimi pak ve vernisážovém dni bude možno zrealizovat několik netradičních autorských představení. Letošní téma umožní návštěvníkům, aby hlavní myšlence sympozia – ve využití odpadu v běžném životě skrze vlastní divadelní performance pokračovali. Ve spolupráci s chrudimským muzeem a jeho ředitelkou Simonou Chalupovou se připravují také dramatické doprovodné programy v prostoru Art Space NOV a v případě slunečného počasí také v prostoru veřejném. Mezi ně patří i inscenace z her pardubického dramatika, divadelního režiséra, herce, mima, překladatele a specialisty na pohybové techniky stylizovaného divadla, Huberta Krejčího. A to v prostoru Art Space NOV a v případě slunečného počasí také v prostoru veřejném. První na řadě bude hra Hadrářova céra, která velmi dobře souzní s tématem sympozií.

Bylo by omylem domnívat se, že loutky z recyklovaných materiálů mohou být jen drobnými objekty, opak je pravdou. V některých vzácných, ale o to důležitějších a zajímavějších případech vznikají loutky, do nichž se vejde několik lidí (legendární představení War horse, v němž se herci na scéně pohybují v loutkách koní po třech a jehož byl Spielbergův válečný špektákl jen slabým odvarem). Smyslem loutek nemusí být pouze divadelní představení a dobrá zábava, ale také sociální aktivity napříč různými kulturami světa a rovněž environmentální poslání. Nejslavnějším a největším poutačem, který upozorňoval na destrukci Arktidy, byla obří loutka polárního medvěda britských aktivistů, který byla velká jako doubledecker, a pohybovat s ní muselo několik lidí. Novinkou letošního ročníku budou během výstavy dílny zaměřené na výrobu loutek, či performance a improvizovaná divadelní představení pro veřejnost všech kategorií – od základních škol až po seniory.

Pozvaní umělci jsou až na jednu výjimku spojení s pražskou DAMU: Robert Smolík, Radka Mizerová, Veronika Svobodová, Zuzana Vítková a Anna Krtičková – Fukátková. Scénografický obor, který všichni vystudovali, se primárně zabývá výtvarnou složkou divadla, propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci. Domácí půdu zastupuje Marek Rejent, sochař z nedaleké Proseče, absolvent pražské Uměleckoprůmyslové školy v ateliéru Kurta Gebauera. Rejent se ve své instalační práci nezříká scénografického pohledu na věc a s divadelníky či filmaři často spolupracuje. Společenství doplní jako každoročně Jaroslav Horecký.

Robert Smolík (pedagog scénografie na DAMU) přijíždí do Pardubic nikoli z Prahy, jak by se dalo čekat, ale z Jičína, kde je důležitou součástí komunitního dění. Je jedním ze zakladatelů občanského sdružení Lodžie, které zachránilo jičínskou barokní památku a významně se zasloužilo za její oživení. Je rovněž autorem výtvarné expozice Valdštejnských snů v Jičínské Lodžii. Veronika Svobodová vystudovala sochařství a dnes se věnuje autorskému divadlu a experimentům na pomezí divadelního a výtvarného umění a lektorské činnosti. Zuzana Vítková studovala textilní tvorbu v Hradci Králové a hrála v Jesličkách a Dnu. Anička Krtičková – Fukátková cestuje s Veronikou Svobodovou a divadelní představením Pouť o putování Svatého Františka. Radka Mizerová se zabývá svou zahradou jako úžasným světem po výtvarné, divadelní i performanční stránce. Jistě Vám neuniklo, že oproti jiným ročníkům je ten letošní více žensky laděný, dalo by se tedy očekávat jemnější a něžnější výsledek. Ale nechme se překvapit. Součástí sympozia by mělo být i osazení dvou realizací do veřejného prostoru, jedna v Pardubicích před divadlem a ta druhá bude expandovat až do Chrudimi, na terasu Muzea loutkářských kultur.                             

Martina Vítková

 

 

Děkujeme společnostem Transform a.s. Lázně Bohdaneč  a SK-EKO Pardubice s.r.o. za materiální podporu. Sympozium je podpořeno granty Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice