ODPAD A UMĚNÍ V. – výstava ze sympozia (září-říjen 2019)

V roce 2019 si Pardubice připomínají výročí slavného Artchema, které pořádali na konci 60. let František Kyncl, Jiří Toman a Jaromír Zemina. Art Space NOV vybírá účastníky sympozia a tím i výstavy z řad umělců, kteří dokáží pracovat s chemickou povahou materiálů a reakcí.  Jednáme také o doprovodných programech – návštěvách pamětníků, mezi něž patří Stanislav Kolíbal a Jaromír Zemina. Výročí Artchema se výstavním (ale nikoli sympoziálním) projektem rozhodla uctít také Východočeská galerie v Pardubicích, který připravuje Tereza Nováková. Oba projekty se místem, časem, myšlenkou a pravděpodobně i kooperací propojí.

Kurátor: Martina Vítková

MARTIN DOŠEK – koláž (listopad-prosinec 2019)

29Martin Došek (1967) je známý pardubický grafik a webdesignér, který zaplavuje sociální sítě přátel svými kolážemi, neustále překvapivými a invenčními. Přesto nebo právě proto nebyl dosud adekvátně a komplexně publiku představen jako výrazná a zralá tvůrčí osobnost. Téma koláže v Pardubicích kulminuje. Proces započal výstavou v červnu roku 2018, kdy se v Art Space NOX představily dosud neznámé práce Víta Vokolka vedle často publikovaných, ale nejasně datovaných koláží Jiřího Tomana. Další kapitolu připsala v říjnu pardubická městská Gampa výstavou Bez práce nejsou koláže kurátorky Aleny Bartkové. Po kratší odmlce se v listopadu 2019 podíváme podrobněji na sestříhaný a metamorfovaný svět papírových kouzel Martina Doška, který pokaždé znovu dokazuje, že ta naprosto nejtradičnější surreálná koláž ještě stále nevyčerpala pramen a má čím překvapit, ačkoli se to může zdát po všech surrealistech 20.století a Jiřím Kolářovi nemožné. Martin Došek navíc používá trochu podobný princip apropriace jako Yasumasa Morimura. Na rozdíl od Japonce se za slavná umělecká díla nepřevléká a nemaskuje, ale dostává se do nich podloudně, grafickou prací na počítači, přesto si historii umění v jejich nezpochybnitelných masterpiecech přivlastňuje. Koláž je téměř vždycky pop-artová, protože těží z tištěných materiálů, které nás obklopují. O čem se nediskutuje, to není v médiích ani v koláži, až na vzácné výjimky, když se tvůrce odváží cíleně destruovat archívní materiál.   

http://martindosek.com

Kurátor: Martina Vítková