PLÁN VÝSTAV 2021

Téma roku LOCKDOWN SURVIVORS – ačkoli je covid velkou komplikací pro společnost, tím největším problémem je přežití společenství ve zdraví s omezeným kulturním vyžitím. Cílem Art Space NOV v roce 2021 je ještě více setkávání, pokud to půjde naživo, když ne, jakýmikoliv jinými cestami. Společným tématem jsou také dvě strany existence – tíha i lehkost bytí, kunderovské otazníky. Plánujeme návrat k sympoziím, tentokrát se budou týkat bezprostřední přírody Pardubic a okolí.

leden – únor Ondřej Vicena DIVNOPRODUKT A FLEXMERCH

Ondřej Vicena (1988) prošel na pražských uměleckých školách řadou pozoruhodných ateliérů, na AVU školou Tomáše Svobody, pobýval v atelierech hostujících profesorů, Rakušana Markuse Huemera a Brita Johna Hilla, školou německé kurátorky Ruth Noack, na UMPRUM ateliérem sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové nebo supermédii Davida Kořínka. Pracuje s estetikou současné postinternetové doby. Jestliže pro výstavu v GHMP byla důležitou krása, jako reprezentace moci a luxusu, jako fetiš – jak si poradí s prostředím, které není bílou krychlí, ale gotickým podzemím? Vicenův projekt směšuje myšlenku prodeje a merchandisingu ve formě obskurních gotických měšců, Flusserovu černou skříňku, morovou historii města Pardubic a megaslavné rappery Milion Plus působící v Pardubicích. Přijde Nik Tendo do Art Space NOV? A koupí si měšec? Dosavadní cesta Ondřeje Viceny prostorem vizuálních umění nasvědčuje, že v každém případě půjde o skutečné epické melodrama, možná i s trochou zpěvu. Nebo rapu. Výstava měla být otevřena v předvánočním čase, díky covidovému posunu ji můžeme zrealizovat až o pár týdnů později v roce 2021.
https://ondrejvicena.com/
Kurátor: Martina Vítková

březen – duben Filip Nádvorník

Finalista ceny kritiky za mladou malbu a laureát ceny Gemaart Filip Nádvorník pochází z východočeského Broumova, studoval v Hradci Králové a v Ostravě, svůj diplomantský cyklus nazval Vidle a širočina. Je zastoupen například v ostravském projektu Dělník je smrtelný, práce je živá. Zaujal nás mezi absolventy uměleckých škol poslední doby svým originálním způsobem malby a překvapivými tématy. Edith Jeřábková o něm napsala: v 21. století umělec Filip Nádvorník znovu pokouší nalézt významovou a technologickou provázanost mezi profesí řemeslníka, dělníka, zemědělce a umělce. Pracovní motivy, figury komponované do obrazového prostoru formou minimalistických tvarů odkazujících ke kmenům stromů, pilám a sekerám už známe. Tuto etapu nyní věší na hřebík a z podzemního prostoru vytvoří stáje. Stále směřuje k jednoduchosti, folklóru, ale hmota už není klidná, nýbrž dynamická. V centru jeho pozornosti jsou koně, pastevci, sekáči, kováři a ženci, agrikultura. Kůň podaný mašinistickým způsobem působí spíše jako parní stroj. Bucefalos, Eclipse, portréty slavných koní jsou do dostihových Pardubic ideálním tématem.
https://www.instagram.com/filip_nadvornik/?hl=cs
Kurátor: Martina Vítková

květen – červen Petra Švecová Smaragdové děti * Nahoře nebe, dole taky * Nahoru, dolů, nahoru * Tabula smaragdina

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla v roce 2018 reprezentuje materiální i filozofický floating mezi obrazy, objekty, mizením a pohybem. Tentokrát autorka přichází s námětem, který od ní nečekáme. Pohybuje se mezi alchymií, mystikou a obratem ke světlu. K výstavě sama autorka napsala:
„To, co je dole, je jako to, co je nahoře a to, co je nahoře, je jako to, co je dole.“ Smaragdová deska
Vize výstavy pro Galerii Art Nov v Pardubicích je od počátku připravována jako site specific malířský projekt, který reaguje na samotné prostory galerie. Sklepní a členité historické prostory možná nejsou vhodné pro klasické závěsné obrazy, ale na druhou stranu oproti klasické „white cube“ s sebou přinášejí celou řadu významů a emocí. Jako bychom se v galerii nacházeli ve světě „pod světem“, uprostřed spletitých kořenů, z nichž vyrůstá náš svět. Prostor „pod“ odkazuje k podvědomí, symbolům a archetypům, ale o to víc nás nutí se dívat vzhůru, nutí nás pokusit se přinést do prostoru světlo. Světlo ne jakožto fyzickou formu, ale světlo jako obrat. Světlo, které nás vede k uvědomění, že kdesi nad námi se nachází prostor, v němž se zhmotňují naše představy a touhy – podobně, jako se kořeny mění v rostliny, které kdesi nad námi vytvářejí kvetoucí zahradu.
Smaragdová deska a „svět pod světem“ je přitom výchozím momentem pro samotnou výstavu hned v několika ohledech. Nejen, že pro plánovanou výstavu počítám s konkrétními odkazy na zobrazení nebe v hermetických sděleních či mytologiích, dlouhodobě ale pracuji s osobními archetypy, tvary, které máme každý z nás v podvědomí jako osobní symboly. Mapa myšlenek a pocitů, které ovšem nejsou náhodné, ale vycházejí z naší podvědomé paměti i kulturní historie.
Navíc Smaragdová deska je filozofickým základem hermetismu, který ovlivnil i alchymii – a jak píše teoretik umění James Elkins ve své knize What painting is, malba je vlastně také alchymystickým procesem. Čímsi, co umělce pohltí a co nesměřuje jen k samotnému výsledku – obrazu, ale i hluboké duchovní proměně. „To, co je dole, je jako to, co je nahoře a to, co je nahoře, je jako to, co je dole.“ Uspořádání obrazů je vytváření světa, který odráží principy a řád vesmíru.

https://www.petrasvecova.com/
Kurátor: Martina Vítková a Adam Hnojil

červenec – srpen JAN DUDEŠEK zvuková znějící instalace Echoes of Gravity II – Memoirs

Autor se narodil v Pardubicích roku 1946, na konci šedesátých let ještě během studií emigroval do Švýcarska, kde se živil jako umělecký kovář a realizoval objekty do interiéru i exteriéru, spolupracoval s architekty. Dostal se až do blízkosti polohy švýcarského konceptu a konkretismu. Vytváří objekty, které znějí, vychází z fyzikálních vlastností materiálu, využívá jeho přirozených vlastnosti, stejně jako fyzikálních dimenzí světa, například gravitace. Jinou polohou jeho díla je práce s textem. Žije částečně v Pardubicích a částečně v Curychu. V Pardubicích se poprvé představil výstavou Echoes of Gravity v Galerii města Pardubic (GAMPA) v roce 2013. Výstava v Art Space NOV po sedmi letech ukáže, kam se tvorba autora posunula a nejen to, připraví divákovi zážitek, jaký může poskytnout pouze vchod do jiného prostoru v podzemí. Výstava byla plánována už na rok 2020, ale kvůli autorovu vážnému zranění jsme ji museli přesunout a nahradit výstavou Miloše Šejna, připravovanou na rok 2021.
http://www.gmpardubice.cz/seznamte-se-honza-dudesek
https://dudesek.ch/
Kurátor: Martina Vítková