PAVEL DUŠEK: IN THE BASEMENT

vernisáž ve čtvrtek 7. září 2023 v 18.00
* výstava potrvá do 28. října 2023

Výstava Pavla Duška není tak ani Zevnitř ven (jak zní letošní téma roku) jako Zvenku dovnitř. Autor vychází ze street–artové strategie. Pro pochopení potřebujeme nejen vidět námět, ale též si uvědomit materiál a také instalační záměr. Odpověď na otázku, zda je Pavel Dušek malíř, není vůbec jednoznačná. On sám se za malíře považuje. Přesto pracuje nejen s barvou, ale i s hmotou, cementem, betonem, kovem a acrystalem, materiály spíše sochařskými. Na jeho práci má vliv architektura a urbanismus. Svým malířským školením navázal na základy z hradecké stavební školy a je to vidět. Provádí rekonstrukce reality. Představuje nám prázdné interiéry vydlaždičkovaných koupelen, industriálních chodeb, vypuštěných bazénů, pozůstatků progresivní modernity. Na jedné straně luxus, na druhé ruina. Dekorativní podlahy, geometrické podhledy, sem tam bruselský stolek nebo lampa. Inspirací byly často slavné vily, Volmanova v Čelákovicích, Tugendhat v Brně etc. Malba je formálně propojená s reliéfem, působí jako koláž, připomíná syrový přístup Vladimíra Houdka a metavzpomínky Matthiase Weischera, představitele nové lipské školy a zároveň protežé Davida Hockneyho.

Prostor na obrazech je také překvapivě čistý, lapidární, směřuje k minimalismu a jazyku geometrie. Dlouhodobé vyladění směrem ke street–artu dodnes práci Pavla Duška určuje. Už dávno nejde a možná nikdy nešlo jen o zanechávání stop. Stoupenci environmentálních hnutí, u nás teoretik Jiří Zemánek a slovinský malíř a filozof Marko Pogačnik, prováděli geopunkturu – akupunkturu země. Kosmologickými obrazci umístěnými na konkrétních místech léčili planetu. Podobný étos spasení existuje i u street–artu, v mnoha případech jsme svědky terapie urbánního světa a průmyslových oblastí uměleckými zásahy. Nemám na mysli žádné hloupé tagy, ale legitimní snahu prospět, zkrášlit, sdělit message. Zanechat vzkaz, že ani tento kout světa nezůstal nepovšimnutý.

Pavel Dušek žije v časoprostoru, kde cestování je běžné. Běhá výzvy v Himalájích. Rozsévá svoje obrazy (a betony) po různých evropských a asijských metropolích v rámci guerillového pojetí umění a pokusu estetizovat příliš rychle rostoucí dystopické megapole plné lidí. Cestování po světě není ani tak turismus, jako sběr dat pro umělecký výzkum adaptace modernity, úrovně environmentálního žalu, problémů globalizace a záhybů virtuálního světa projevujícího se v realitě. Aktuální přitažlivost street–artové komunity vysvětluje její univerzalita: Banksyho piecy jsou srozumitelné nejen v euro–americké kultuře, ale i kdekoli jinde.

[Obrazy / objekty = reliéfy] Pavel Dušek pojmenovává kódy, které jsou tematickým a místním určením. Pracuje v modulech několika velikostí, některé se hodí do interiéru, jiné do veřejného prostoru. Pardubická výstava In the Basement (ve sklepě) navazuje na předchozí prezentaci v Trafo galerii, nazvanou In the House, tedy v domě nebo snad i doma, kde jsou doma umělci pracující ve veřejném prostoru.

Pokud jsou objekty určené do ulic instalované v galerii, jejich koncept se mění. Jednotlivé artefakty už neposuzujeme jako intervence v jistém geografickém a sociálním kontextu, ale jako zprávu o dění. Nebo jako tradiční umění. A umění je v naší kultuře to, na čem se dohodneme, že umění je. Přijďte to do galerie zjistit. Součástí výstavy In the Basement je také videofilm natočený při instalacích reliéfů v různých koutech světa.

Pavel Dušek (1992, Hradec Králové) v letech 2012–2018 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby Michaela Rittsteina. Stáž v indonéské Jakartě není jediná jeho zahraniční zkušenost. Svými obrazy označil místa v Athénách, Paříži, Londýně, Benátkách nebo Barceloně. V roce 2021 získal Cenu kritiky za mladou malbu.

Martina Vítková      

BARBORA MYSLIKOVJANOVÁ: SKŘÍPOT SLZ (prodej básnické sbírky)

Skřípot slz obsahuje konzistentní výběr bolestně melancholických 25 básní z let 2006 až 2023. Mollové melodie slov vykreslují nokturno soumračného smutku proniklého jemným paprskem neurčité naděje. Básně synergicky doplňují autorčiny emotivní ilustrace vycházející z již hotových obrazů. Kromě běžných výtisků bylo naším spolkem vydáno též deset číslovaných výtisků s originální kresbou a záložkou.

JAK BÁSNISKOU SBÍRKU KOUPIT?

Pošlete nám prosím email s objednávkou na  info@artspacenov.cz

Cena publikace: 200Kč (+ poštovné a balné)

CHCETE SBÍRKU I S ORIGINÁLNÍ AUTORSKOU KRESBOU?

Kromě běžných výtisků bylo spolkem NOV vydáno deset číslovaných výtisků s originální kresbou a záložkou.

K dostání jsou přímo na webu autorky https://www.myslikovjanova.art/skripotslz

 

BARBORA MYSLIKOVJANOVÁ: SKŘÍPOT SLZ (PŘEDSTAVENÍ BÁSNICKÉ SBÍRKY, ČETBA POEZIE)

Pátek 4. srpna 2023 v 19.00 hod.
Art Space NOV, sklepení domu čp. 49 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích

Sbírku poezie za účasti autorky představí Otto M. Urban, Básně přednesou děti z dramaťáku ZUŠ Pardubice, Polabiny, třída Kláry Litterové a Kamil Princ, který bude rovněž autorem scénické hudby

 

Teskná básnická sbírka známé české malířky zpracovávající zejména niterná traumata a sexuální konflikty v dětství a dospívání. Téma je vždy částečně autobiografické. Další podstatnou rovinou Barbořiny tvorby je zpracovávání sebe samé v současné podobě jako sebeanalýza a terapeutický proces. Ne jinak je tomu i v její básnické tvorbě.

Skřípot slz obsahuje konzistentní výběr bolestně melancholických 25 básní z let 2006 až 2023. Mollové melodie slov vykreslují nokturno soumračného smutku proniklého jemným paprskem neurčité naděje. Básně synergicky doplňují autorčiny emotivní ilustrace vycházející z již hotových obrazů. Kromě běžných výtisků bylo naším spolkem vydáno též deset číslovaných výtisků s originální kresbou a záložkou.

Zájemci budou mít příležitost si sbírku zakoupit, případně přednostní tisky objednat.

Pošlete nám prosím email s objednávkou na  info@artspacenov.cz

Cena publikace: 200Kč (+ poštovné a balné)