MARTIN DOŠEK – koláž (listopad-prosinec 2019)

29Martin Došek (1967) je známý pardubický grafik a webdesignér, který zaplavuje sociální sítě přátel svými kolážemi, neustále překvapivými a invenčními. Přesto nebo právě proto nebyl dosud adekvátně a komplexně publiku představen jako výrazná a zralá tvůrčí osobnost. Téma koláže v Pardubicích kulminuje. Proces započal výstavou v červnu roku 2018, kdy se v Art Space NOX představily dosud neznámé práce Víta Vokolka vedle často publikovaných, ale nejasně datovaných koláží Jiřího Tomana. Další kapitolu připsala v říjnu pardubická městská Gampa výstavou Bez práce nejsou koláže kurátorky Aleny Bartkové. Po kratší odmlce se v listopadu 2019 podíváme podrobněji na sestříhaný a metamorfovaný svět papírových kouzel Martina Doška, který pokaždé znovu dokazuje, že ta naprosto nejtradičnější surreálná koláž ještě stále nevyčerpala pramen a má čím překvapit, ačkoli se to může zdát po všech surrealistech 20.století a Jiřím Kolářovi nemožné. Martin Došek navíc používá trochu podobný princip apropriace jako Yasumasa Morimura. Na rozdíl od Japonce se za slavná umělecká díla nepřevléká a nemaskuje, ale dostává se do nich podloudně, grafickou prací na počítači, přesto si historii umění v jejich nezpochybnitelných masterpiecech přivlastňuje. Koláž je téměř vždycky pop-artová, protože těží z tištěných materiálů, které nás obklopují. O čem se nediskutuje, to není v médiích ani v koláži, až na vzácné výjimky, když se tvůrce odváží cíleně destruovat archívní materiál.   

http://martindosek.com

Kurátor: Martina Vítková

 

Děkujeme za pomoc!

Děkujeme těmto firmám za materiál pro uměleckou tvorbu a technickou pomoc při realizaci čtvrtého sympozia Umění a odpad, odpad a umění.

Sympozium umění a odpad, odpad a umění IV

sklepení domu čp. 49, Pernštýnské nám. , Pardubice
vernisáž v neděli 2. září 2018 v 18 hod.
otevřeno st-so 14-18, výstava potrvá do 27. října 2018

Letošní čtvrtý ročník sympozia je stejně jako ročník druhý projektem tematickým. Pozvaní autoři nejsou tentokrát tradičními sochaři, ale experimentálními loutkáři. Sympozium je připravováno ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi. Zúčastnění autoři včetně dvou čerstvých absolventek DAMU během několika dní na konci srpna v rosické hale vytvoří loutky, scény, rekvizity a s nimi pak ve vernisážovém dni bude možno zrealizovat několik netradičních autorských představení. Letošní téma umožní návštěvníkům, aby hlavní myšlence sympozia – ve využití odpadu v běžném životě skrze vlastní divadelní performance pokračovali. Ve spolupráci s chrudimským muzeem a jeho ředitelkou Simonou Chalupovou se připravují také dramatické doprovodné programy v prostoru Art Space NOV a v případě slunečného počasí také v prostoru veřejném. Mezi ně patří i inscenace z her pardubického dramatika, divadelního režiséra, herce, mima, překladatele a specialisty na pohybové techniky stylizovaného divadla, Huberta Krejčího. A to v prostoru Art Space NOV a v případě slunečného počasí také v prostoru veřejném. První na řadě bude hra Hadrářova céra, která velmi dobře souzní s tématem sympozií.

Bylo by omylem domnívat se, že loutky z recyklovaných materiálů mohou být jen drobnými objekty, opak je pravdou. V některých vzácných, ale o to důležitějších a zajímavějších případech vznikají loutky, do nichž se vejde několik lidí (legendární představení War horse, v němž se herci na scéně pohybují v loutkách koní po třech a jehož byl Spielbergův válečný špektákl jen slabým odvarem). Smyslem loutek nemusí být pouze divadelní představení a dobrá zábava, ale také sociální aktivity napříč různými kulturami světa a rovněž environmentální poslání. Nejslavnějším a největším poutačem, který upozorňoval na destrukci Arktidy, byla obří loutka polárního medvěda britských aktivistů, který byla velká jako doubledecker, a pohybovat s ní muselo několik lidí. Novinkou letošního ročníku budou během výstavy dílny zaměřené na výrobu loutek, či performance a improvizovaná divadelní představení pro veřejnost všech kategorií – od základních škol až po seniory.

Pozvaní umělci jsou až na jednu výjimku spojení s pražskou DAMU: Robert Smolík, Radka Mizerová, Veronika Svobodová, Zuzana Vítková a Anna Krtičková – Fukátková. Scénografický obor, který všichni vystudovali, se primárně zabývá výtvarnou složkou divadla, propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci. Domácí půdu zastupuje Marek Rejent, sochař z nedaleké Proseče, absolvent pražské Uměleckoprůmyslové školy v ateliéru Kurta Gebauera. Rejent se ve své instalační práci nezříká scénografického pohledu na věc a s divadelníky či filmaři často spolupracuje. Společenství doplní jako každoročně Jaroslav Horecký.

Robert Smolík (pedagog scénografie na DAMU) přijíždí do Pardubic nikoli z Prahy, jak by se dalo čekat, ale z Jičína, kde je důležitou součástí komunitního dění. Je jedním ze zakladatelů občanského sdružení Lodžie, které zachránilo jičínskou barokní památku a významně se zasloužilo za její oživení. Je rovněž autorem výtvarné expozice Valdštejnských snů v Jičínské Lodžii. Veronika Svobodová vystudovala sochařství a dnes se věnuje autorskému divadlu a experimentům na pomezí divadelního a výtvarného umění a lektorské činnosti. Zuzana Vítková studovala textilní tvorbu v Hradci Králové a hrála v Jesličkách a Dnu. Anička Krtičková – Fukátková cestuje s Veronikou Svobodovou a divadelní představením Pouť o putování Svatého Františka. Radka Mizerová se zabývá svou zahradou jako úžasným světem po výtvarné, divadelní i performanční stránce. Jistě Vám neuniklo, že oproti jiným ročníkům je ten letošní více žensky laděný, dalo by se tedy očekávat jemnější a něžnější výsledek. Ale nechme se překvapit. Součástí sympozia by mělo být i osazení dvou realizací do veřejného prostoru, jedna v Pardubicích před divadlem a ta druhá bude expandovat až do Chrudimi, na terasu Muzea loutkářských kultur.                             

Martina Vítková

 

 

Děkujeme společnostem Transform a.s. Lázně Bohdaneč  a SK-EKO Pardubice s.r.o. za materiální podporu. Sympozium je podpořeno granty Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice

 

                        

Hra: koláže Víta Vokolka a Jiřího Tomana

Hra.. , koláže, které vytvářel Vít Vokolek v druhé polovině padesátých let společně s Jiřím Tomanem. Výstavu spoluautor nazval Hra, protože tuto práci považoval tehdy za pouhou zábavu. Po ukončení studií se  Vít Vokolek věnoval celý život archeologii a ke kolážím se na rozdíl od Jiřího Tomana již nikdy nevrátil.

Vernisáž proběhne 28. června v 18 hodin, výstava potrvá do  29. července.