Václav Sokol: Sklenice (pozvánka na vernisáž)

VERNISÁŽ ve čtvrtek 10. února 2022 v 18.00
* Výstava potrvá do 26. března 2022

 

Kreslení je jednou z možností jak pokračovat, jak hledat smysl.

– Václav Sokol

Art Space NOV připravil první ze série letošních výstav věnovaných kresbě, jako té nejbližší, nejdosažitelnější a zároveň nejabsolutnější výrazové možnosti. Kresby jsou nadány jinou citovostí a emocionalitou než malby. Bývají spontánnější, úspornější, hravější… Volně plynou z toho, čím žijeme v dané chvíli. Člověk se nikdy nedívá tak pozorně, jako když kreslí. Václav Sokol, současník Starých psů, vystavuje v Art Space NOV pastely ze dvou cyklů. Jeden je současný a druhý vznikl před dvanácti lety. Předcházel dvanácti deskám k evangeliu pro kapli Vzkříšení v Sedlci u Kutné Hory. Křížová cesta je přirozeně figurální, díky tématu i expresivní. Ale i dosud poslední práce mají jasnou vazbu na realitu. Oboje přirozeně souvisí se spiritualitou.

Pečlivé a pracné kresby, jejichž námětem je hrnek, sklenice, loď, mají cosi společného – vnitřní prostor, který lze zaplnit. Patníky označují meze, v tom jsou velmi významné při veškeré své bezvýznamnosti. Zásadním dramatem je světlo a hranice tvaru. Autor hledá pole, kde se každodennost potkává se svátečním, či duchovním prostorem. Jak sám říká: Vždycky jsem věřil, že z každého místa na zemi je stejně daleko k nebi a k nekonečnu. Je vnitřní prostor sklenic skutečně prázdný? Je prázdnotou světlo, které tvary prozařuje? Václav Sokol přirovnává svůj způsob kreslení k destilaci, dobývá z živé materie pevný tvar. Sochařská metafora platí překvapivě i pro jeho kresby.

Kresby mohou být instalovány jako obrazy či objekty, propojené s deskou a zavěšené v prostoru. Kresba ač vychází z reality, je vycizelovaná do nadčasových geometrických a symbolických rovin. Václav Sokol měl vždy rád přístup Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, magický realismus Aloise Wachsmana a samozřejmě jeviště výjevů Giotta di Bondone. Můžeme ho přirovnat k solitérům dvacátého století Pavlu Brázdovi nebo Ivanu Sobotkovi. Tvůrce neomalovává svůj model, ale vybavuje jej z vnitřního vědomí, jak malíře jasné a svítivě čarovné obyčejnosti charakterizoval Josef Čapek.

Sokol není jen autorem kreseb, je také mistrem slova. Pardubickým Starým psům zahajoval řadu výstav. V mnoha různých textech psal o hluboké propasti oddělující náboženství od soudobého umění. Psal o zakladateli Stanice svatého Petra ve vybombardovaném kostele v Kolíně nad Rýnem, jezuitovi Friedholmu Mennekesovi, který se nebál spojit současnou víru s aktuálním uměním a pozval a vystavoval Anselma Kiefera a Josepha Beuyse. Jak to popsal Václav Sokol: To, co spojuje umění a náboženství, není muzeální půvab umělecké historie, ale rozhovor mezi živými lidmi, z nichž umělec je ten, kdo v jistém směru je více vidoucí.

Filozof Miroslav Petříček míní, že obraz je stále otevřený do hloubky. Zcela jistě, zvlášť když je do hloubky otevřený také autor obrazu či kresby. Výstavu Václava Sokola v Art Space NOV považujeme za velký svátek.

Malíř, kreslíř, grafik, typograf a autor betlémů Václav Sokol se narodil roku 1938 v Praze, v rodině architekta Jana Sokola, praktikujícího ve třicátých letech u Le Corbusiera. V letech 1953–1958 vystudoval střední Výtvarnou školu v Praze společně s pardubickými Starými psy. Kvůli svému třídnímu původu a vyznání nebyl přijat ke studiu na vysoké škole. Pracoval jako pomocný knihovník v Památníku národního písemnictví, v propagačním oddělení a jako vrátný podniku Stavby silnic a železnic. Podepsal Chartu 77. Spolupracoval na typografické úpravě knih (Nakladatelství Triáda, Divadelní ústav) a časopisů (Architekt), psal o výtvarném umění do Katolického týdeníku, Perspektiv a Revolver Revue. Publikoval Čítanku textů o umění, svými ilustracemi doprovodil biblické texty a Orbis Pictus J. A. Komenského. Je autorem betlémů do kostelů v Odolena vodě a Ústí nad Orlicí. Ve volné tvorbě pracuje na hraně figurace a abstrakce. Naposledy jsme mohli jeho tři kresby vidět na výstavě Starých psů ve Východočeské galerii v Pardubicích v roce 2020.

Martina Vítková