POZVÁNKA: KAROLÍNA NETOLICKÁ * TOUHA PO SVĚTLE

vernisáž v pátek 2. 12. 2022 v 18.00
výstava potrvá do 28. 1. 2023

 

Sova Minervina vylétá za soumraku, jevy začínají být pozorovatelné ve chvíli, kdy se již jejich kontury začínají ztrácet v temnotě. Slovy Zykmunta Baumana citujícího Hegela začínáme úvahu o díle Karolíny Netolické. Velkoformátové kresby progresem a mikrotužkou či suchým pastelem přinášejí výjevy na pozadí tmy. Jednající – lidé, zvířata, srny, hadi, jeleni, jsou ozářeni zvláštním bílým mystickým světlem. Přízračné světlo je bleskem fotoaparátu ve tmě, působí jako cosi industriálního a artificiálního v hájemství přírody. Noční výpravy do lesa viděné skrze fotografie představují svět podivných slavností, mýtických, antických, přestože účastníci mají na sobě péřové bundy, elasťáky a mikiny s kapucí. Zdrojem záhadných magických výjevů nejsou sny, ale trochu chmurné vize o světě, v němž žijeme, a jímž se ubíráme, aniž bychom tušili přesně kam. Možná do pekla? Očistcem projdeme nepochybně.

Autorka své kresby/obrazy promýšlí a pomáhá jí v tom nemalá vzdělanost v oblasti filozofické, sociologické, environmentální, ale i kvantově fyzikální. Zvířata mají vždycky hlubší význam, vysoká je spjata s královstvím lesa, hadi patří k symbolům podsvětí, moudrosti, samotného vesmíru, a co je zajímavé -sebehodnoty. Had je tady pro hluboká poznání a lekce mezi životem a smrtí. Protože svléká kůži, je symbolem zmrtvýchvstání. Je součástí koloběhu, něco končí a cosi nového začíná. Vejce je počátek a hadi jsou tvorové snášející vejce. V  tiché lesní tmě se svět zdá být stále světem prvotním, odtud jsme se vzdálili do hluku a světelného smogu měst. Autorka vnímá hluk jako nechtěný a bezcenný zvuk, který nejen znečisťuje a ničí životní prostředí, ale krade myšlenky. Schopenhauer to vyjádřil jasně: Hluk je nejimpertinentnější ze všeho přerušování, jelikož přerušuje i naše vlastní myšlenky. Kde však není co přerušit, tam se ovšem nic špatného necítí.

 

Podívejme se blíže na slova z názvu: touha a světlo. Touha je silný a uvědoměný nenaplněný vztah. Předmět touhy bývá vzdálený, neurčitý a naděje na splnění malá. Od potřeby se touha liší stálostí a vzdáleností předmětu, od přání svou naléhavostí. Touha může člověka tížit jako stesk, je ale důležitým motivem pro jednání. Světlo je částice i vlnění, konstanta lidského kolektivního vědomí. Všichni tak nějak tušíme o co půjde, když se začne mluvit o světle. Máme ho spojené s poznáním, mluvíme o osvícení, osvícenství, pamatujeme si dramatické světelné scény barokních obrazů, divadelní iluze, milujeme gotické chrámy pro barevné světlo procházející skrze skleněná okna vitráží. Komenský rozlišoval jas moudrosti a tmu nevědomosti. V noci se ale dějí věci, to známe ze Shakespeara i z přírody. Jak se dokáže přes noc svět změnit, z dvou jedinců jsou milenci postavení svému rodu a matně hnědá pole zazelenalá prvními jarními výhonky proměňují náladu celé sezóny. Autorka volí tmu jako metaforu stavu našeho světa. Ve tmě není jen nevědomost, ale i potenciál, ukazuje nám Hvězdokopy, jak ze sněhu vykopávají hvězdy.

 

Součástí příběhu kreseb jsou objekty – masky. Proč je Karolína Netolická maluje a vytváří? Na starších obrazech jsme viděli maskované bytosti, nyní jsou tu odložené masky připraveny k použití. Nasadíme si je? Potřebujeme je? Masky sjednocují, patří k přechodu z jednoho údobí do druhého. Když něco končí, je třeba vyrovnat se s démony. Maska není jen tak nějaká rekvizita. V Borgesově povídce následuje po zrcadle, tedy po reflexi a sebezpytování. Nasazení masky může člověka zdánlivě osvobodit, ale zároveň se díky ní zříká sebe sama. V masce je cosi z rituálu, z vyvolávaných duchů, vzbuzuje strach a úctu i bez nositele. S maskou
vídáme Melpomené, múzu tragédie, schovává se za ni Klam, Neřest a nasazuje si ji Noc. Pro psychology znamená pojem persona masku, používanou ve snaze o zařazení se do společnosti. Díky ní se přizpůsobujeme očekávanému chování. Za ochrannou masku schováváme svou individualitu. Dobrovolně ztrácíme autenticitu, osobnost, mizíme v anonymitě. Maska není úkrytem, je to brána k běsům, jejímu kouzlu propadá nejvíc její nositel. Pro vykreslení své doby si volili masky a maškarády význační kritici, Komenský, Lermontov, Moravia, Ensor, Karel Kryl.

 

Jemně a něžně se vznášejí na černém pozadí bílé, růžové nebo fialové balonky. Poslední výdech je uchován v bublinách, jež mizí z pozemské scenerie vzhůru, do jiného světa. Temná kreslířka se na každém milimetru čtverečním plochy mazlí se střídmými barvami a bohatými významy. Výsledkem je táhlý křik tiché agónie, scény z odkouzleného světa. Světlé kruhy narušující temné pozadí znamenají sníh. Zima se blíží. S bělí přichází naděje, že světlo pronikne temnotou.

 

Karolína Netolická (1993) se narodila v Praze. V roce 2022 vyhrála Cenu kritiky za mladou malbu, přestože je spíše kreslířka. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Předtím studovala vyšší uměleckoprůmyslovou školu a Gymnázium Elišky Krásnohorské. Snad právě širší všeobecná vzdělanost je důvodem, proč jsou autorčiny vizuální úvahy k zamyšlení přijímány kritikou i diváky s nadšením.

Martina Vítková

 

pozvánka: JAN MATÝSEK * FUJTAJXL !!!!

vernisáž ve čtvrtek 29. září 2022 v 18.00 * výstava potrvá do 19.11.2022

Každý máme toho svého: jistou bytost, osobního průvodce. Někdo ho vnímá jako anděla, vílu, svědomí, vnitřní
hlas, pana Hydea. Jan Matýsek má čerta. Jednoho dne se objevil, a už s ním zůstává. Může to být anděl strážný stejně
jako démon pokušitel. Záleží nejspíš, co potřebujeme. Někdo ochránit před sebou samým, jiný rozvinout se i přes strach
a úzkosti.

Jan Matýsek spojuje scénografickou a vizuální tvorbu. Jeho práce je v mnoha ohledech sochařská, ale důležitou
roli má performance a video. Skrze možnosti divadla, vizuality a hudby autor vytváří prostředí, postavy, děje, příběhy.
Nejdominantnější bytostí je tančící a zpívající Pekelník, Krampus, Ruprecht, der Teufel, ďábel, démon, satyr, alterego,
animus, jak je libo. Ďáblovi odpovídá i připravená scéna, v teplých barvách je horko, hravo, erotično a svým způsobem
blaženě. Zažíváme moment uchvácení, třpytivý pohyblivý svět je sexy, aniž by ztrácel fluidum zranitelnosti. Mezi
rekvizitami nás jako v dětském televizním studiu vítá antropomorfní bytost s rohy, kopyty, ocasem, růžovou srstí. Ta
postava má své hrany, ale zlo z ní nevyzařuje, spíš naopak. Je součástí autorovy osobní mytologie, dá se interpretovat
skrze archetypy a svět mýtů, jež tak efektivně využívá duševěda, psychologie a psychoanalýza. Výzvou tohoto prostředí
máme projít, proplout, protančit se a pak – možná, staneme na novém levelu svého osobnostního vývoje. Více sami
sebou.

Matýsek pojmenoval svoje postupně se vyvíjející univerzum Fujtajxl! Cestou v čase akumuluje vykřičníky, v
Pardubicích jde o epizodu čtyři. Fujtajxl zachycuje v jednom verbálním uplivnutí úlek a jeho překonání. Vidíš čerta, zděsíš
se a pak si uvědomíš, že na něj přece vůbec nemusíš věřit. Nebo, že je součástí tebe. A jak píše umělec: Stačí jiskra.
Slovem tvoříš, oslovením přivoláváš.

Autorovým záměrem je přirozená cesta umění, udržitelnosti a recyklace: Vytvářet jakousi volnou kontinuitu –
něco již hotového přeměnit, třeba nové kostýmy spontánním, samovolným způsobem, přidáním nebo ubráním materiálů,
změnou střihu, zdeformováním, „nafouknutím“, sešitím dohromady…Předchozí tvůrčí úvahy Jana Matýska studovaly svět
mužů a svět vody. V Choreografii zápasu v Pragovce vnímal fotbal a mužské tělo v pohybu jako maskulinní iniciaci,
přechodový rituál. Do vody se ponořil ve videu Leviathan’s Wet Dream, a ve videoklipu Polyethelyne Terephthalate,
karaoke písničce o mikroplastech v podání mořských živočichů. Na zvukové složce videoperformancí spolupracuje se
skladatelkou Natálií Plevákovou. V okruhu umělcova zájmu se setkává element ohně a vody, což je základní, ale zároveň
dost soutěživá kombinace. Protiklad právě těchto živlů v sobě obsahuje mužské a ženské, můžeme si přestavit Jungovu
dvojici animus a anima, nebo východní tao, dvě kapky v jednom kruhu, černou a bílou, každá v sobě obsahuje svůj
protiklad. Ve vodě žijí transhumánní mořské panny, z jiného pohledu delfíni. Rozpomínáme se na vodníky a rusalky, ty si
ale v burleskní féerii prohazují hlasy, baryton za soprán. Je to psychedelický obojživelný svět. Naznačuje, že žijeme ve
vědomé a nevědomé rovině. Vyplouváme nad hladinu nadechnout se reality nebo naopak obrazotvornosti? V tekutosti
matérie, která je tak trochu protoplazmou, mlékem snů Leonory Carrington, plodovou vodou, vazelínou, zmrzlinou,
antickým vínem a kreativitou samotnou si toužíme zaplavat a v třaskavě oranžovém vzduchu zahořet jako fénix, vyjít z
ohně a vody v nové upgradované kondici.

Stejně jako v performativních cyklech Matthewa Barneyho můžeme i s Fujtajxl prožít potlačené emoce. Ty, které
nám moralistní společenství upírá, přesto je všichni máme. Nejsme tu ale ohromováni patetickou operní mytologií
Richarda Wagnera, spíš se vezeme na bláznivé barevné vlně Žluté ponorky narušované chtonickými rytmy Grateful Dead.
Přijměte malounko děsivé, trochu eklhaft, lehce rozporuplné, ale o to dráždivější pozvání na spontánní taneční parket
pekla…

Jan Matýsek (1994) se narodil v Krnově. Studoval scénografii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u
Jany Prekové, kresbu a grafiku na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u Svätopluka Mikyty. Poté prošel ateliéry nových
médií Anny Daučíkové a Kateřiny Olivové + Dariny Alster na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 2021 si veřejnost
naprosto získala jeho crazy pekelná diplomová práce, a to až tak, že se její estetika propsala i do následujícího ročníku.

Martina Vítková