PLÁN VÝSTAV 2021

Téma roku LOCKDOWN SURVIVORS – ačkoli je covid velkou komplikací pro společnost, tím největším problémem je přežití společenství ve zdraví s omezeným kulturním vyžitím. Cílem Art Space NOV v roce 2021 je ještě více setkávání, pokud to půjde naživo, když ne, jakýmikoliv jinými cestami. Společným tématem jsou také dvě strany existence – tíha i lehkost bytí, kunderovské otazníky. Plánujeme návrat k sympoziím, tentokrát se budou týkat bezprostřední přírody Pardubic a okolí.