POZVÁNKA: MUSIC MAPPING PARDUBICE (minifestival nové hudby)

Art Space NOV takřka 10 let představuje současné tendence výtvarného umění. Každoročně rovněž pořádá malá výtvarná sympozia, která obvykle mají nějaké předem dané téma. V roce 2023 opouštíme svět vizuální a místo sympozia připravujeme malý hudební festival zaměřený na novou hudbu.
Festival MusicMapping Pardubice hledá zvídavé, odvážné, otevřené posluchače, kteří se rádi vydají na průzkum zvukových terénů kontinentu „nové hudby“. Díky podnětům hudebních cestovatelů, si každý z účastníků může sestavovat části vlastní hudební „mapy“, která bude patrně velmi individuální, subjektivní, spíše pocitová a „chuťová“ než univerzálně platná pro ostatní cestovatele. Ale právě v tom spatřujeme kouzlo umění, hudby: otevírá nám nové obzory, pocity, zážitky a nechá na nás, jak je zpracujeme, jak je využijeme dál.
 
 
Svět otevřených partitur
Soubor nové hudby Pardubické konzervatoře
Cage, Riley, La Monte Young, Adamčiak, Grygar, Jiříková
23.11. 2023, 18.00 hod.
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb
nám, Republiky 116, Pardubice
Festival MusicMapping Pardubice nechce být platformou „umělců z dovozu“, chce naopak povzbudit k účastí i tvůrce a interprety místní, objevovat a zároveň stimulovat lokální kreativní krajinu, zapojovat studenty, amatéry nebo i zdánlivé, třeba jen přechodné, „outsidery“ hudební scény. Chce dát hlas diverzitě, prostor nečekanému, otevřít „čas-kairos“ překvapení. V tomto pilotním ročníku festivalu zveme ke spolupráci studenty místní konzervatoře, kteří v rámci edukačních dílen nastudovali některé ikonické skladby světové i domácí avantgardy z oblasti tzv. otevřených partitur / open scores. Touha po jiném, novém vnímání a tvoření hudby, osvobozeném od překonaných hierarchií, očekávání a podmínek, fascinace zvuky a náhodně vyvolanými zvukovými situacemi, vedla tvůrce jako byli John Cage, Milan Adamčiak či stále mezi námi tvořící La Monte Young, Terry Riley, Milan Grygar nebo zástupkyni mladé české generace Taťánu Jiříkovou k alternativním zpodobením hudby – k „úrodě“ nádherných grafických, verbálních a jinak atypických partitur. Nechte se jimi okouzlit díky mladé generaci experimentátorů z pardubické konzervatoře. Koncert se uskuteční v někdejším sále Průmyslového muzea od architekta Karla Řepy, nyní tělocvičně střední školy.
 
 
Interference
Annabelle Plum (hlas), Žaneta Vítová (akordeon)
23.11. 2023, 20.00 hod.
Art Space NOV, sklepení domu čp. 49, Pardubice
Annabelle Plum & Žaneta Vítová se společně věnují hudbě pro experimentální hlas a akordeon. Jejich tvorba je zabarvena nevšední zvukově poetickou malbou meandrující mezi každodenní všedností a intenzivní emocionalitou.
Komponované části se snoubí se sférami volné improvizace. Za použití rozšířených technik hry na nástroje autorky čerpají inspiraci z evropské hudební tradice a také z kořenů world music. Zpěvačka Annabelle Plum používá svůj hlas v rozsahu od sopránu po masivní kontraalt v široké paletě zabarvení. Akordeonistka Žaneta Vítová čerpá inspiraci z free jazzu a soudobé hudby. Paralelně s tímto projektem spolupracují obě hudebnice na vlastních nezávislých hudebních kariérách. Obě vystupují s renomovanými orchestry a soubory v České republice i v zahraničí. Jejich společná živá vystoupení vtáhnou posluchače do neznámého světa, kde se femininní křehkost snoubí s nespoutanou živelností v harmonii.
 
 
Lost Probable Portrait
David Danel (housle)
Abbasi, Akhavijou, Kittappa, Matej, Stamper, Underriner, Žurková
24 .11. 2023, 20.00 hod.
Art Space NOV, sklepení domu čp. 49, Pardubice
Večerní recitál chce představit nové skladby pro housle solo, jak čistě akustické, tak s elektronickou stopou coby rovnocenným partnerem tradičního a oblíbeného hudebního nástroje. Vznikaly většinou na zakázku houslisty Davida Danela, který oslovil své přátelé skladatelé z Íránu, USA, Slovenska a Česka/Nizozemí velmi volnou pobídkou, nijak tématicky či stylově podmíněnou. Hudba tak dostala docela osobní rozměr reflektující přátelství mezi autorem a interpretem (Kittappa, Underriner), hledání vlastní umělecké odpovědi na události či stav okolního světa (Stamper), zkoumání vnitřních stavů, pocitů a reakcí v náročných obdobích života (Žurková), tázaní se po aktualizaci a relevanci odkazů starých mistrů (Matej), rozvíjení vlastního hudebního jazyka (Abbasi) či „jen“ pokračující experimenty mezi „kótami“: housle-interpret-prostor-instrukce-svoboda-zvuk-akce-náhoda-záměr (Akhavijou). David Danel je mezinárodně vyhledávaným interpretem soudobé notované či improvizované hudby jako sólista, komorní hráč a také vedoucí souborů Prague Modern a fama Q.
 
Dramaturg festivalu: David Danel, připraveno ve spolupráci s Konzervatoří Pardubice a Střední průmyslovou školou potravinářství a služeb
Minifestival podporuje Pardubický kraj
 

PAVEL DUŠEK: IN THE BASEMENT

vernisáž ve čtvrtek 7. září 2023 v 18.00
* výstava potrvá do 28. října 2023

Výstava Pavla Duška není tak ani Zevnitř ven (jak zní letošní téma roku) jako Zvenku dovnitř. Autor vychází ze street–artové strategie. Pro pochopení potřebujeme nejen vidět námět, ale též si uvědomit materiál a také instalační záměr. Odpověď na otázku, zda je Pavel Dušek malíř, není vůbec jednoznačná. On sám se za malíře považuje. Přesto pracuje nejen s barvou, ale i s hmotou, cementem, betonem, kovem a acrystalem, materiály spíše sochařskými. Na jeho práci má vliv architektura a urbanismus. Svým malířským školením navázal na základy z hradecké stavební školy a je to vidět. Provádí rekonstrukce reality. Představuje nám prázdné interiéry vydlaždičkovaných koupelen, industriálních chodeb, vypuštěných bazénů, pozůstatků progresivní modernity. Na jedné straně luxus, na druhé ruina. Dekorativní podlahy, geometrické podhledy, sem tam bruselský stolek nebo lampa. Inspirací byly často slavné vily, Volmanova v Čelákovicích, Tugendhat v Brně etc. Malba je formálně propojená s reliéfem, působí jako koláž, připomíná syrový přístup Vladimíra Houdka a metavzpomínky Matthiase Weischera, představitele nové lipské školy a zároveň protežé Davida Hockneyho.

Prostor na obrazech je také překvapivě čistý, lapidární, směřuje k minimalismu a jazyku geometrie. Dlouhodobé vyladění směrem ke street–artu dodnes práci Pavla Duška určuje. Už dávno nejde a možná nikdy nešlo jen o zanechávání stop. Stoupenci environmentálních hnutí, u nás teoretik Jiří Zemánek a slovinský malíř a filozof Marko Pogačnik, prováděli geopunkturu – akupunkturu země. Kosmologickými obrazci umístěnými na konkrétních místech léčili planetu. Podobný étos spasení existuje i u street–artu, v mnoha případech jsme svědky terapie urbánního světa a průmyslových oblastí uměleckými zásahy. Nemám na mysli žádné hloupé tagy, ale legitimní snahu prospět, zkrášlit, sdělit message. Zanechat vzkaz, že ani tento kout světa nezůstal nepovšimnutý.

Pavel Dušek žije v časoprostoru, kde cestování je běžné. Běhá výzvy v Himalájích. Rozsévá svoje obrazy (a betony) po různých evropských a asijských metropolích v rámci guerillového pojetí umění a pokusu estetizovat příliš rychle rostoucí dystopické megapole plné lidí. Cestování po světě není ani tak turismus, jako sběr dat pro umělecký výzkum adaptace modernity, úrovně environmentálního žalu, problémů globalizace a záhybů virtuálního světa projevujícího se v realitě. Aktuální přitažlivost street–artové komunity vysvětluje její univerzalita: Banksyho piecy jsou srozumitelné nejen v euro–americké kultuře, ale i kdekoli jinde.

[Obrazy / objekty = reliéfy] Pavel Dušek pojmenovává kódy, které jsou tematickým a místním určením. Pracuje v modulech několika velikostí, některé se hodí do interiéru, jiné do veřejného prostoru. Pardubická výstava In the Basement (ve sklepě) navazuje na předchozí prezentaci v Trafo galerii, nazvanou In the House, tedy v domě nebo snad i doma, kde jsou doma umělci pracující ve veřejném prostoru.

Pokud jsou objekty určené do ulic instalované v galerii, jejich koncept se mění. Jednotlivé artefakty už neposuzujeme jako intervence v jistém geografickém a sociálním kontextu, ale jako zprávu o dění. Nebo jako tradiční umění. A umění je v naší kultuře to, na čem se dohodneme, že umění je. Přijďte to do galerie zjistit. Součástí výstavy In the Basement je také videofilm natočený při instalacích reliéfů v různých koutech světa.

Pavel Dušek (1992, Hradec Králové) v letech 2012–2018 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby Michaela Rittsteina. Stáž v indonéské Jakartě není jediná jeho zahraniční zkušenost. Svými obrazy označil místa v Athénách, Paříži, Londýně, Benátkách nebo Barceloně. V roce 2021 získal Cenu kritiky za mladou malbu.

Martina Vítková