DOMINIK LANG: TI, KTEŘÍ TAM ŽIJÍ

vernisáž ve středu 27. 3. 2024 v 18.00

výstava potrvá do 25.5. 2024

 

Výstava by se bez problémů mohla jmenovat Mimikry drobných věcí. Dominik Lang přivedl do podzemí život. Možná už tam byl? Kdo prostor obývá? Holčička s holoubkem, sedí, prochazí se a zejména pomáhá autorovi s prací na instalaci. Staví domečky pro svou malou přítelkyni, která se dole schovává. Důmyslných skrýší tu má přehršel. Jsou tu modýlky, krabičky, podivuhodné sošky. Můžeme následovat zvuky, v prázdných prostorách je často slyšíme. Haló, je tu někdo? Když se odpovědi nedočkáme, znamená to, že nás neslyšeli, nebo se obávají ukázat? Obyvatelka podzemí patří k bytostem, k nimž máme podivný vztah. Nevnímáme je, přehlížíme, klademe jim pasti, aby se do nich chytily, abychom je odstranili ze svého okolí. A tak otázka nezní: Kdo obývá “Spodní patro” (jak zněl pracovní název této výstavy)? – Ale co nám dává právo cítit se nadřazeně? Výstava je metaforou čehokoliv, čím si posilujeme ego: antropocentrismu, europocentrismu, patriarchátu, superiority bílých nad ostatními, zdravých nad nemocnými, poučených nad těmi, ke kterým se informace/vzdělání nedostalo a těch, kteří hovoří jednoduše silnějším (hlasem) a zastiňují jiné, s hlasem slabším. Psychologové definují nadřazenost jako život ve výšinách, kam nedoletí žádná zraňující slova. Projevem nadřazenosti je arogance a neschopnost požádat druhé o pomoc. Člověk se cítí nedotknutelný, ve skutečnosti je velmi osamělý. Výstava je tak trochu bajkou a bajky vždycky apelují na náš etický soud a zároveň nás učí soustředit se na banální všední věci kolem.

Myšlenka pozvat Dominika Langa ke spolupráci dřímá v Pardubicích už od chvíle, kdy se účastnil konference O Starých psech v roce 2015. Tehdy byl pozván k prozkoumání toho, co zůstává po existenci zapomínaných. Jeho účast na Benátském bienále v roce 2011, kdy pracoval s dílem svého otce, sochaře Jiřího Langa v instalaci Spící město, je už v učebnicích a součástí historie. V roce 2015 náhodou také poprvé “spolupracoval” s Holčičkou s holubem (dílem Jiřího Langa z padesátých let), kterou přizval jako spoluinstalující na výstavu v melbournské MUMA. Poprvé se holcicka po 60ti letech znovu pohnula, vstala, zapojila se do práce, nebo naopak usnula na galerijní sedačce či si hrála se svou holubičkou v odlišné poloze než ji původně zamýšlel Jiří Lang. Sochař je mj. autorem pomníku nizozemského ministra zahraničních věcí Maxe van der Stoela s mluvčím Charty 77 filozofem Janem Patočkou. Připomínka má podobu stínu stromu, tak jak dopadal na zem v době jejich pražského. Bylo to vůbec poprvé, kdy západní politik otevřeně podpořil české disidenty. Debatu vzbudila Langova replika sochy Stanislava Kolíbala Stavba č.II., která vyprovokovala diskusi o autorství a smyslu apropriace. Na vídeňské výstavě Expanded Anxiety (2013) mohl divák vstoupit do nitra sochy Úzkost Otto Gutfreunda. Pro výstavu Pojďme ven i když prší (2023) ve své domovské galerii huntkastner namísto práce v interiéru rekultivoval vnější prostředí galerie a dovedl myšlenky udržitelnosti, ekologie, ale také dobrého a odpovědného života na úroveň vnímání běžně zasvěcené veřejnosti. Můžeme tomu říkat třeba situační sochařství.

Dominik Lang je vnímán jako jeden z důležitých českých představitelů tzv. institucionální kritiky. O tom, že umění nelze vnímat bez stěn, na nichž visí, věděl už na konci 60. let Ivan Martin Jirous. Kdo platí, rozhoduje o tom, co za umění považujeme, co je obsahem pojmu umění. A my jsme si instituce vytvořili, aby nám sloužily, tak je musíme podrobovat kritickému zkoumání. Relativizování situace, do níž nás stylizuje galerie, se týkala výstava Myš v roce 2010. Na ni nyní Lang ve spolupráci s holčičkou navazuje. Autor i holčička nás také nechávají nahlédnout do procesu instalace, do období mezi výstavami.

Dominik Lang (1980, Praha) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, studoval také na UMPRUM, na Copper Union v New Yorku, absolvoval stipendijní pobyty mj. v Akademii der Kunste v Berlíně a dalsi. Je laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Pracoval jako asistent v ateliéru Ai Weiweie v Pekingu, a na AVU v Praze (do 2012). Od roku 2011 je Dominik Lang spoluvedoucím ateliéru sochařství (zprvu s Edith Jeřábkovou) na UMPRUM v Praze, kde nyní vede Katedru Volného umění. V roli architekta výstav zrealizoval desítky výstav a stálých expozic. Z pouhé úpravy prostředí pro konkrétní projekt dokáže vysochat další významy a nastavit prostor pro společenskou diskusi. Vždycky se snažím přijít na to, co je v daném momentě pro výstavu nejlepší. Někdy pracuji více s prostorem galerie, jindy se samotným dílem. Z uvedeného je patrné, že autor chápe umění a předkládání výstav jako službu nebo dialog s veřejností, který umožnuje jiný způsob nahlížení na své každodenní okolí, jiný typ prožívání i pohled na sebe sama.

Martina Vítková

plán výstav roku 2024

TÉMA ROKU NÁLEZY
Na motto roku 2023 Zevnitř ven navazuje v následujícím období 2024 téma nalézání, uchování, objevování, fetišů a relikvií. Nezapomínáme ani na témata minulá, Vita Nuova a O kresbě jako blízké společnici, se stále někde projevují. Nalézat můžeme cestu k sobě samým i vhodný úhel pohledu na okolní svět. Tentokrát se poprvé setkají tři krátké, ale důležité výstavy připomínající tvorbu osobností, jejichž čas na tomto světě už minul a my máme pocit, že jim ještě něco dlužíme, že nebylo řečeno dost. Začínáme příznačně recyklačními postupy Marka Rejenta. Objevíme objekty grafika Ivo Křena, fotografie divadelníka Huberta Krejčího a etnografické relikvie herečky Barbary Plichtové.S Dominikem Langem budeme hledat své prostředí pod nánosy stovek a tisíců všedních dní, s Lucií Hoškovou se poučíme o bolesti. Ilustrátoři a typografové z UMPRUM nám pomohou nalézt umění za řemeslem.

MAREK REJENT
Marek Rejent (1969, Polička) prošel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ateliérem Veškerého sochařství. Vycházejí z něj univerzální tvůrci schopní se postavit všem výzvám, které široké spektrum našich životů dokáže nabídnout: je v tom práce s iluzí pro film a divadlo, práce s veřejným prostorem – kašny a kruhové objezdy, pomníky a památníky, spolupráce s architekty, výstavní scénografie muzeí, design hraček, svítidel a nábytku do interiérů, stejně jako vlastní volná tvorba. Sochař z několikáté generace prosečských řezbářů pracuje se dřevem, využívá nádherně prokreslené dýhy a exotické dřeviny. Je to figurální sochař a zároveň není. Strohé minimalistické tvary jsou kočkou, slepicí, stejně jako nábytkem. Rejent má také recyklační talent. Vrací do oběhu věci a materiály, které lidé zahodili, holící strojky, vysavače, televizor. Pod jeho rukama z nich vznikají motýli, lesní vysoké, hmyz nebo třeba krokodýl, případně létající motorka. Sochař Marek Rejent je členem umělecké skupiny Matky a otcové. Žije v Proseči. Recykluje staré spotřebiče do podoby zvířátek a motorek, zabývá se tématem domova. Podílí se na programu proslulého Musea dýmek v Proseči, pracoval pro film i divadlo, aktualizoval tradici soustružených hraček z Vysočiny. Je autorem několika realizací ve veřejném prostoru.

Kurátor: Martina Vítková

IVO KŘEN
Pardubický grafik a kurátor skla Ivo Křen (1964−2020) v nikdy nekončící hravosti surreálného, či absurdního ladění vytvořil během svého života několik desítek drobných objektů, ačkoli jeho hlavními tématy byly linoryty a sklo. Křen absolvoval výtvarnou výchovu a český jazyk na PdF v Hradci Králové, jeho oblíbeným pedagogem byl malíř Bořivoj Borovský. Velkou část svého života zasvětil tvorbě unikátní sbírky ateliérového skla ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde je autorem oceňované stálé expozice České sklo 20. století. Byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, umělecké skupiny Rubikon a Akademie designu České republiky. Za používání originálních grafických postupů získal v letech 2004, 2007, 2010, 2012 a 2013 významná ocenění na prestižních výstavách Grafika roku v Praze. Působil jako výtvarný teoretik uměleckého skla, uspořádal výstavy skla nejen doma, ale i v řadě zemí celého světa. My na něj vzpomínáme jako na skvělého společníka, vtipného glosátora dění, a kromě hedonistických grafik obdivujeme také jeho dadaistickou nespoutanou kreativitu, již jsme mohli ocenit během druhého Sympozia Odpad a umění, Umění a odpad, které se odehrávalo na okraji Pardubic, v Rosicíchv roce 2016. Právě objektová tvorba, již vystavil snad jedině na výstavě uvedeného sympozia a během Art festivalu Black! v roce 2006, se stane náplní plánované výstavy. Jak sám řekl: Stojí mi za to být udiven a nechat se okouzlovat maličkostmi. Hledat, pozorovat, překvapovat a bavit sám sebe. Užívat si toho, že mnohé věci, dříve zcela přehlížené v překotné honbě za stále novým a zvláštním, stále zůstaly připravené být objeveny.

Kurátor: Martina Vítková

DOMINIK LANGDOMINIK LANG

Dominik Lang (1980) v aktivitě Let’s go outside, even if it rains!, ve své domovské galerii hunt kastner v roce 2023, dovádí myšlenky udržitelnosti, ekologie, ale také dobrého a odpovědného života na úroveň vnímání běžně zasvěcené veřejnosti. Idea pozvat autora ke spolupráci dřímá v Pardubicích už od chvíle, kdy se účastnil konference O Starých psech v roce 2015. Díky spolupráci kurátorky výstavního prostoru s umělcem na architektonické podobě výstavy Vladimíra Janouška v Museu Kampa a na koncepci stálé expozice Vily Věry a Vladimíra Janouškových na pražské Kotlářce, lze potvrdit, že Dominik Lang uvažuje o světě, který sdílíme, zcela přirozeně a v jasných obrysech. Není sochař zbytnělého ega, jeho rolí umělce je sloužit. A to bude náplní jeho příspěvku k prostředí Pardubic, kterému by se dříve asi řeklo výstava.

Kurátor: Martina Vítková

JOZEF VYRÁNYI A ŠTĚPÁN BLASCHKO

Výstava dvou studentů Ateliéru ilustrace pražské UMPRUM představí jejich práci v instalaci na míru Art Space NOV. Mění se podstata ilustrace v digitálním či dokonce virtuálním světě? Má pro generace dětí a mladých dospělých s datem narození začínajícím dvojkou a nulou vůbec smysl promýšlet papírové nosiče sdělení? Jak ilustraci vystavovat, navíc v podzemí? To vše a mnohem víc se stává tématem pro výstavu dvojice mladých ilustrátorů a grafiků.

Kurátor: Martina Vítková

LUCIE HOŠKOVÁ

vernisáž, komentovaná prohlídka, literární večer, přednáška

Lucie Hošková z ateliéru kresby Jiřího Petrboka na pražské AVU pracuje s patinou rozkladu, a oxidací, jejíž proces přímo urychluje a zastaví v momentu, někdy náhodném, jindy přesně daném. Autorka v kombinovaných technikách, malbách a asamblážích tematizuje tělo, tělesnost, smrt a bolest, fenomén BDSM. Své kresby a malby instaluje do neobvyklých objektových konstelací. Jedna její instalace Through the long nail in your head, I will touch Pleroma se týkala spirituální síly. Pleroma obecně označuje souhrn božských sil. Používá se v křesťanských teologických kontextech, zejména v gnosticismu. Tento termín se také objevuje v biblickém Listu Kolosanům, který je tradičně připisován apoštolu Pavlovi. Toto slovo je v Novém zákoně použito 17krát. Zájem Lucie Hoškové hledá spojitosti mezi fyzickým a psychickým, jednotlivé fragmenty obrazu prošívá a tak mezi nimi vytváří vztahy.

Kurátor: Martina Vítková

HUBERT KREJČÍ

vernisáž, komentovaná prohlídka, videoprojekce, přednáška, divadelní performance

Původně pardubický divadelník, herec, překladatel, režisér, dramatik, mim, učitel a divadelní režisér Hubert Krejčí (1944−2022) po sobě zanechal zajímavý a málem ztracený osobní archív s knihami a dosud nepublikovanými rukopisy, ale také dosud neznámou fotografickou tvorbu. Nafotografoval například Jana Wericha v roce 1961 a řadu zapomenutých míst. Fotografie vznikaly v mladých letech autora, od roku 1960 do let sedmdesátých. Soubor jeho fotografií a negativů nazvětšuje pro výstavu pardubický fotograf Luděk Vojtěchovský a komentovat ho bude fotograf Věroslav Škrabánek mladší. Na výstavě bude spolupracovat také teatrolog Vladimír Hulec, výstavu budeme reprízovat v brněnském divadle Kjógen, spjatém s tvorbou enfant terrible českého divadelnictví, Hubertem Krejčím. 

Kurátor: Věroslav Škrabánek, Martina Vítková

ATELIÉR TYPOGRAFIE UMPRUM

Ateliér typografie pražské UMPRUM vedený Filipem Krausem a Janem Čumlivskim přijede představit práci svého studia a zároveň fenomén typografie jako takové. Krásné písmo, logotypy, značky orientační prvky směřují k pochopitelnosti našeho světa a naší orientace v něm. V nejlepším případě dokážou vyjádřit (podpořit) identitu. 

Kurátor: Martina Vítková

BARBARA PLICHTOVÁ

Asambláže Mezioborová výstava umožní spolupracovat s etnografem, religionistou, psychologem a také hercem, či divadelníkem. V Pardubicích se ocitl s Miroslavem Lulkem archív prostorové tvorby jeho ženy, herečky Barbory Plichtové, který se pokusíme interpretovat a zpracovat. Barbara Plichtová (1947−2017) byla československá herečka, která emigrovala přes Německo do Kanady v roce 1988. Tam fotografovala Indiány, bezmocné ve vlastní zemi. Vznikl také cyklus fotografií Rómů. Absolventka brněnské JAMU hrála v divadlech v Bratislavě, Ostravě, v Přerově, a v několika filmech. Výrazná byla v ostravském představení Dům Doni Bernardy (1971) s Lenkou Termerovou. Nadějnou kariéru přerušil hereččin postoj k okupaci země v roce 1968. Spolupracovala s disentem a v roce 1977 jí byl zabaven pas, takže nemohla vycestovat do zahraničí. V letech úhoru pro ni Arnošt Goldflam napsal monodrama Biletářka. Vedle Biletářky a Červené knihovny téhož autora měla ještě další sólové autorské představení Ordinary Person. V Novém světě cestovala a vytvářela etnografií přírodních národů inspirované objekty a asambláže s výrazným spirituálním přesahem. Výběr z jejích fetišů, relikvií a panenek bude součástí pardubické výstavy. 

Kurátor: Martina Vítková

ŠTĚPÁN BARTOŠ NEVIDITELNÉ SYNAGOGY

Pardubický fotograf Štěpán Bartoš i nadále pokračuje ve zviditelňování míst, kudy kráčela historie. Místa, kde žili židovští obyvatelé země jsou nahrazovány novou zástavbou anebo také vůbec ničím. Chátrají nebo jsou strženy. Na fotografiích nápadně vyniká chybění cíleně zapomenuté části národa. Ztrácíme paměť s mizícími domy, jež obývali, s rozvalenými a zarostlými hřbitovy, ale nejnápadněji je tomu právě s místy, kam přicházeli sdílet spiritualitu. Synagogy bývaly dominantou měst a dnes po nich není ani památky.