listopad – prosinec SOUČASNÉ MLADÉ UMĚNÍ ZE LVOVA

Na počátku úvahy byla zvědavost, co se děje nedaleko za hranicemi na východ, jaké tam žije umění, z obvyklých zdrojů se o něm moc nedovídáme. Díky pátrání se zjistilo, že kontakty mezi českými a ukrajinskými umělci a školami existují a jsou překvapivě pestré. Aktuálně máme tři zdroje a tři možné varianty, jak výstavu zrealizovat. Klíčová je ale možnost do Lvova odjet (z Pardubic létá přímý spoj), což na podzim nebylo možné. Ostravského festivalu performance Malamut se účastnil performer a malíř ikon Volodimyr Toplyi. Falší kontakt se objevil prostřednictvím Českého centra. Výstava může být i souhrnem reakcí studentů 3. ročníku Národní umělecká akademie ve Lvově na aktuální dění. Je otázkou, zda jejich současný skupinový projekt „Karanténní deníky“, dokumentace úvah a pozorování individuálních zkušeností s izolací od začátku března 2020 až do prvního uvolnění karanténních omezení bude ještě zajímavá. Tato výstava může být v případě pokračujících obtíží s pandemií instalována až v roce 2022.
Kurátor: Martina Vítková