září – říjen ENVIRONMENTÁLNÍ SYMPOZIUM NATURE a výstava

Výstavní prostor Art Space NOV a jeho tým pořádal 5 let sympozia Umění a odpad – Odpad a umění. Téma plastů vychází z generálního tématu Pardubic, jímž je chemie a navazovalo na proslulé Tomanovo, Zeminovo a Kynclovo Artchemo z konce šedesátých let. Téma rezonovalo s dobou, plasty a jejich nadužívání se odrazilo všude ve společnosti, nejen v kulturní oblasti, školy dobře reagovaly na témata sympoziem nastíněná. Během pěti let přijeli do Pardubic pracovat zajímaví autoři – Josef Daněk, Petr Lysáček, Vladimír Kopecký, Martin Opl, Martin Zet, Marek Rejent, Robert Smolík, Jan Hendrych a odlišné skupiny autorů, scénografové, sochaři, filmaři nebo skláři. Nyní je evidentní, že plasty jsou všude. Rozhodli jsme se tedy změnit způsob, ale nikoli cíl, další sympozium se bude věnovat přírodním materiálům a environmentálním přístupům. Stěžejní osobností, která přijala naše pozvání je Miloš Šejn, jež se v galerii objevil už jako vystavující a performer (společně se svými žáky Davidem Helánem a Jánem Valíkem), přivede dva své žáky, skupinu doplní pardubická autorka Vladana Hajnová, umělec zabývající se nalezenými přírodními objekty Jakub Dvořák. Poslední účastník měl být ze zahraničí, ale možná ho budeme muset nahradit domácím autorem. Tvůrčí tým sympozia bude složen ze 6 osobností různého založení, aby došlo ke spolupráci, ale také k diverzitě. Galerie má pro téma přírody již zkušenost s některými výstavními projekty, například s výstavou Komponenty ostravského Libora Novotného nebo jednodenní performancí Wooden web. Součástí sympozia bude také workshop s Jiřím Zemánkem, o jehož máchovském putování krajinou vznikl letos film. Dvojice Šejn + Zemánek byla pro druhou polovinu 80. let v alternativní sféře ve východních Čechách klíčová. Zájem o environmentální tvorbu a sympozium jsme měli už loni, bohužel nám situace nedovolila sympozium zrealizovat.
Kurátor: Martina Vítková