PAVEL DUŠEK: IN THE BASEMENT (fotoreport z vernisáže)