Připravujeme výstavu Barbory Myslikovjanové: CESTY SE KŘÍŽÍ POD SNY

vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 8. června 2023 v 18.00

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí (2006 – 2010) u Leszka Wojaczeka a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze (2010 – 2016) v ateliéru Malířství III Michaela Rittsteina a ateliéru grafiky II Vladimíra Kokolii.

Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem. Kromě malby se občasně věnuje poezii, kterou též využívá ve výtvarné tvorbě. Za zdánlivou temnotou děl Barbory Myslikovjanové se skrývá zájem o psychologické pozadí dětského světa v celé jeho rozmanitosti. Svět dětí je zde nahlížen spíše dětskou, než dospělou optikou. Vyvstávají zde první bolestivé zkušenosti a objevuje se také trefný humor, který však obraz zlehčuje jen zdánlivě. Druhým, neméně zásadním, tématem Barbory Myslikovjanové je vlastní autoportrét jako sebeanalýza a terapeutický proces.